Διαφήμιση

 

 

 

 

User login

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, για τους ωφελούμενους ΤΕΒΑ, Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου και Καρπάθου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που συνεδρίασε την Παρασκευή, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη, ενέκρινε τους όρους διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την προμήθεια ειδών  τροφίμων που θα διατεθούν στους ωφελούμενους του Προγράμματος ΤΕΒΑ,  των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου και Καρπάθου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βοήθειας (ΤΕΒΑ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός  της Πράξης ανέρχεται σε 550.919,43 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (FEAD).

Αναθέτουσα αρχή του Διαγωνισμού είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία ασκεί αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς και αρμοδιότητες που ανάγονται στην κοινωνική και οικονομική στήριξη των ομάδων αυτών.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μειοδότη ή μειοδοτών για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τα νησιά της Δωδεκανήσου (Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λειψούς, Αστυπάλαια, Κάρπαθο, Κάσο) για τους ωφελούμενους του Προγράμματος ΤΕΒΑ. Κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια των εξής κατηγοριών τροφίμων: Βρεφικές τροφές, ελαιόλαδο, πουλερικά, είδη κρεοπωλείου, είδη παντοπωλείου και είδη οπωροπωλείου.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) , καθώς και  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr .

Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Επίσης, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκανήσου) και στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Η Διακήρυξη και η Περίληψη θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου http://www.pnai.gov.gr/  καθώς και του προγράμματος «Διαύγεια»  https://diavgeia.gov.gr/.

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια κα Αντωνία Δικαίου, στον τηλεφωνικό αριθμό 22413-60543, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα (e-mail: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr), Διοικητήριο, Τ.Κ. 85100, Ρόδος. 

Γράφεις ελεύθερα...

Μακριά από την παγίδα του δήθεν αυτονόητου.Του Ηλία Καραβόλια.

http://www.readfree.gr/node/11915

Editorial

SILK OIL - Κοινωνική προσφορά για τέταρτη χρονιά!

 Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Ροδίτικη εταιρία υγρών καυσίμων «Silk Oil» διοργανώνει τη δική της ξεχωριστή κοινωνική δράση, που έχει αγκαλιαστεί από όλους τους Ροδίτες! Με τις φθηνότερες τιμές της αγοράς, από σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2017 και έως 31 Μαρτίου 2018 η «Silk Oil» και πάλι προσφέρει με κάθε 10 λίτρα βενζίνης, 1 λεπτό του Ευρώ  στο «Κοινωνικό Παντοπωλείο» της Ρόδου!

ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Βοηθά τους συνανθρώπους μας, στηρίζει την τοπική οικονομία, τονώνει την αγορά της Ρόδου, κάνοντας πραγματικά κάτι πολύ απλό!

Katerina Day Spa

 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Katerina dayspa τηλ.22410-31016

Διαφήμιση