.

Διαφήμιση

 

 

User login

Παράταση καταβολής μισθωμάτων (έως 15-02-2018) για τις κατανομές δημόσιων βοσκήσιμων εκτάσεων ετών 2016, 2017.

Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου  ανακοινώνεται ότι με την αρ. πρωτ. 2056/140051/29-12-2017 (ΦΕΚ/Β/ 4642) Υ.Α.  παρατείνεται  μέχρι την 15-02-2018 η προθεσμία καταβολής των μισθωμάτων για τις κατανομές των δημόσιων βοσκήσιμων εκτάσεων ετών 2016 και 2017, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις οποίες έχουν χορηγηθεί οι αντίστοιχες  οι οικονομικές ενισχύσεις  στους παραγωγούς που υπέβαλλαν αίτηση στα πλαίσια  της Ενιαίας Δήλωσης τους για τα έτη αυτά.

Η διαδικασία πληρωμής των μισθωμάτων ξεκίνησε  από τον Μάιο του έτους  2017 ύστερα από την αποστολή των καταστάσεων κατανομής έτους 2016 σε όλους τους Δήμους από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου.  

 Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. 1332/93570/23-08-2016 (ΦΕΚ/Β/2848) αρμόδιοι για την εκτύπωση των εντύπων μίσθωσης , την ενημέρωση των παραγωγών και την συγκέντρωση των αποδεικτικών πληρωμής είναι οι κατά τόπους Δημοτικές αρχές.  Μετά την τροποποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης Υπ. Απόφασης με την αρ. πρωτ. 2056/140051/29-12-2017  (ΦΕΚ/Β/ 4642) συναρμόδιοι για την παραπάνω διαδικασία της μίσθωσης  είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας. Ως εκ τούτου μπορούν οι παραγωγοί να προσέρχονται και στις κατά τόπους Υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας της Υπηρεσίας μας για την τακτοποίηση των οφειλών τους.

Για τους παραγωγούς οι οποίοι δεν θα προβούν στην καταβολή των μισθωμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 2056/140051/29-12-2017  (ΦΕΚ/Β/ 4642) ΥΑ θα γίνει βεβαίωση των οφειλών τους στην  Δ.Ο.Υ από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας  σύμφωνα με την διαδικασία του νδ 356/1974 «Περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Α΄90) όπως ισχύει.  

        Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται:

 στην  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου  τηλ.  2241364928 ( Ε. Αποστολίδου) και 2241364919 (Σ. Μαστόρου), στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  Κυκλάδων στο τηλέφωνο 2281098833 (Θ. Παπαγεωργίου)  καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

Ε.Π.                                      

Ο Γενικός Διευθυντής

    Γιάννης Πουλής

Editorial

BARISTA PRO

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.baristapro.com.gr

“Από τη διαφορετικότητα των γευστικών

επιθυμιών του καταναλωτικού κοινού”.

Από εκεί ξεκίνησαν όλα…

Η Barista Pro είναι μια εταιρεία

που προμηθεύει  επιχειρήσεις

καφεστίασης με καινοτόμα προϊόντα,

τα οποία ξεχωρίζουν για την

ποικιλία και την  εγγυημένη

ποιότητά τους!

H πληθώρα των προϊόντων μας

περιλαμβάνει  καλοκαιρινά

και χειμερινά ροφήματα

για απαιτητικούς καταναλωτές,

ΩΒΕΡΝΗ

ΚΑΦΕ ΩΒΕΡΝΗ. Μεσαιωνική Υπεροχή στη Ρόδο!

Διαφήμιση