Διαφήμιση

 

 

 

 

User login

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σάββατο 5/5/2018 7μμ

Προς τα τακτικά µέλη της Σ.Γ.Τ.∆. 
Καλείσθε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Στέγης γραμμάτων και Τεχνών ∆ωδεκανήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 5 Μαΐου 2018 και ώρα 7 µ.µ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) ∆ωδεκανήσου, οδός Μητροπόλεως 4, µε θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο Μανόλη Μακρή. 
2. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 
3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης. 
Κατά την Γενική Συνέλευση θα διατεθεί ο ΚΖ΄ Τόµος των «∆ωδεκανησιακών Χρονικών», που τυπώθηκε πρόσφατα, ο οποίος περιλαμβάνει 64 επιστημονικές ανακοινώσεις από το ΙΘ΄ Πολιτιστικό µας Συμπόσιο (Ρόδος 2015). 
                                                 Ρόδος 12 Απριλίου 2018 
                                                Το Διοικητικό Συμβούλιο 
                                              ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ – Πρόεδρος 
                                  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ Αντιπρόεδρος 
                                              ΧΑΡΑ ΚΟΣΕΓΙΑΝ – Γραμματέας 
                                          ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – Ταμίας 
                                                     ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΟΥΜΠΑ 
                                                 ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
                                                 ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ 

Γράφεις ελεύθερα...

Μακριά από την παγίδα του δήθεν αυτονόητου.Του Ηλία Καραβόλια.

http://www.readfree.gr/node/11915

Editorial

Διαφήμιση