.

Διαφήμιση

 

User login

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Π.Ε.Δ. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, με Τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, ΦΕΚ Β΄ΑΡ.850/13-03-2020 και την με αρ.163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση αναφορικά με την διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων»),η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη30η  Ιουλίου 2020, και ώρα 12:00.

Η Τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ, και θα σας αποσταλεί μήνυμα στο Ηλεκτρονικό σας Ταχυδρομείο καθώς επίσης και σε SMS στο κινητό σας, με το Linkκαι τον Κωδικό, της Σύνδεσής σας.

Συνημμένα στην παρούσα επισυνάπτεται ο Πίνακας με τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

                                                                                                         Ο Πρόεδρος τουΔ.Σ.

                                                                                                     της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

                                                                                                    Αντώνης Β. Καμπουράκης

                                                                                                              Δήμαρχος Ρόδου

Συνεδρίαση Πέμπτη,30ηΙουλίου 2020

ΘΕ Μ Α Τ ΑΗΜΕΡΗΣΙΑΣΔΙΑ Τ ΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 01ο :

Ενημέρωση Προέδρου Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 02ο :

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεδρίασης της 22/05/2020.

ΘΕΜΑ 03ο:

Οικονομικός Απολογισμός ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου οικ. έτους 2019.

Εισήγηση: Διευθυντή Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου,κου Γιάννη Τομαή

ΘΕΜΑ04ο:

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξέλιξη του τουρισμού στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με βάση την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων.

ΘΕΜΑ 05ο:

Ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.

(Σχετ.: Προτάσεις Δημάρχου Σύμης, και απόφαση Δ.Σ. ΠΕΔ Ιονίων Νήσων)

ΘΕΜΑ 06ο:

Υποστηρικτικές δράσεις στην λειτουργία του πρωτογενούς τομέα στα νησιά, κατά την περίοδο του COVID-19.Εισήγηση: Γραμματέα της ΠΕΔ,κου Γιώργου Πόκκια

ΘΕΜΑ 07ο:

Συζήτηση επί έκδοσης ψηφίσματος για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί της Τήνου.

(Σχετ.: Επιστολή Δημάρχου Τήνου,κουΙωάννηΣιώτου)

ΘΕΜΑ 08ο:

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή.

ΘΕΜΑ 09ο:

Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναστολή εφαρμογής του νόμου για την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου των Ο.Τ.Α.

(Σχετ.: Εισήγηση Δ.Σ. ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας)

ΘΕΜΑ 10ο:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεων Δημάρχου Άνδρου, σχετικά με θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. και ειδικότερα:

 • Πρόσκληση στους νησιωτικούς Δήμους, ανεξαρτήτως πληθυσμού, ιδιαιτέρας γραμματέα, μετακλητής, εάν τα οικονομικά το επιτρέπουν.
 • Αξιοποίησης στους μικρούς και μεσαίους νησιωτικούς Δήμους, των υπαλλήλων των ΚΕΠ και σ΄άλλες διοικητικές εργασίες, λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης των Δήμων αυτών.
 • Ενίσχυσης του προσωπικού στους μικρούς και μεσαίους νησιωτικούς Δήμους, με αποφοίτους Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)- Πρόταση για ενισχυμένη μοριοδότηση, όσων αποφοίτων επιλέξουν να υπηρετήσουν σε αυτούς, αναλογικά με το καθεστώς της υπηρεσιακής τους μεταβολής (απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη).

(Σχετ.: Επιστολή Δημάρχου Άνδρου,κουΔημήτρη Λοτσάρη)

ΘΕΜΑ 11ο:

 

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για τη ματαίωση των πανηγυριών σε όλη τη χώρα μέχρι τέλος Ιουλίου.

Εισήγηση: Δήμαρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,κου Δημήτριου Λιανού

ΘΕΜΑ 12ο:

 

Αίτημα Δημάρχου Νισύρου κ. Χριστοφή Κορωναίου, για παροχή ενός (1) πυροσβεστικού οχήματος, για κάλυψη αναγκών Δήμου Νισύρου.

(Σχετ.: Αίτημα μεΕmail του Δημάρχου Νισύρου,κουΧριστοφή Κορωναίου)

ΘΕΜΑ 13ο:

 

 

 

 

Επισκευή κτιρίου, το οποίο στεγάζει τις υπηρεσίες του Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων, της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου.

(Σχετ.: Τεχνική Μελέτη για επισκευή των γραφείων της ΠΕΔ, επί της οδού Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας στην Ερμούπολη, το κτίριο ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιοκαι έχει παραχωρηθεί άνευ μισθώματος, στην πρώην ΤΕΔΚ Νομού Κυκλάδων)

Εισήγηση: Διευθυντή Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου,κου Γιάννη Τομαή

ΘΕΜΑ 14ο:

 

 

Έγκριση σύναψης σύμβασης με την Δήμος ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, για την συνδρομή στην ηλεκτρονική νομική βάση δεδομένων.

Εισήγηση: Διευθυντή Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου,κου Γιάννη Τομαή

ΘΕΜΑ 15ο:

 

Απόσυρση δίκυκλου με αρ. κυκλοφορίας ΡΟΟ-758, κυριότητας της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, λόγω παλαιότητας και μη δυνατότητας επισκευής του.

Εισήγηση: Διευθυντή Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου,κου Γιάννη Τομαή

ΘΕΜΑ 16ο:

Επικύρωση αποφάσεων Προέδρου με αρ. 36 – 51/2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚ Τ ΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ε.Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 1. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Αντώνης                  Δήμαρχος ΡΟΔΟΥ                                        Πρόεδρος
 2. ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ Νικόλαος                       Δήμαρχος ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ           Αντιπρόεδρος
 3. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ Θεοδόσιος                       Δήμαρχος ΚΩ                                                Μέλος ΔΣ
 4. ΚΟΥΚΑΣ Κωνσταντίνος                        Δήμαρχος ΜΥΚΟΝΟΥ                                Μέλος ΔΣ
 5. ΠΟΚΚΙΑΣ Γεώργιος                               Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΡΟΔΟΥ         Γραμ. ΔΣ
 6. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος                 Δήμαρχος ΚΙΜΩΛΟΥ
 7. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ Δημήτριος               Δήμαρχος ΚΑΛΥΜΝΟΥ
 8. ΚΟΛΙΑΣ Μιχαήλ                                     Δήμαρχος ΛΕΡΟΥ
 9. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Χριστοφής                       Δήμαρχος ΝΙΣΥΡΟΥ
 10. ΚΩΒΑΙΟΣ Μάρκος                                 Δήμαρχος ΠΑΡΟΥ
 11. ΛΙΑΝΟΣ Δημήτριος                                Δήμαρχος ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 12. ΜΑΓΓΟΣ Φώτιος                                    Δήμαρχος ΛΕΙΨΩΝ
 13. ΣΙΓΑΛΑΣ Αντώνιος                                Δήμαρχος ΘΗΡΑΣ
 14. ΣΙΩΤΟΣ Ιωάννης                                    Δήμαρχος ΤΗΝΟΥ
 1. ΚΑΪΛΗΣ Νικόλαος                                 Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
 2. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Τηλέμαχος                     Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΡΟΔΟΥ
 3. ΚΑΡΙΚΗΣ Ευστράτιος                            Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΡΟΔΟΥ
 4. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ Τσαμπίκα   Δημοτική Σύμβουλος Δήμου ΡΟΔΟΥ
 5. ΚΥΡΙΤΣΗΣ Γεώργιος                             Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΚΩ
 6. ΜΑΝΕΤΑΣ Βασίλειος                            Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΡΟΔΟΥ
 7. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Γεώργιος                           Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ε.Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 1. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ Νικόλαος                   Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου            Πρόεδρος
 2. ΡΟΥΣΣΟΣ Ιάκωβος                                Δήμαρχος Ανάφης                             Μέλος Ε.Σ.
 3. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Ευάγγελος                      Δήμαρχος Χάλκης                             ΜέλοςΕ.Σ.

Editorial

GAS SERVICE

Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ ΤΑ ΣΚΗΠΤΡΑ

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαφήμιση