.

Διαφήμιση

 

 

User login

ΚΩΣ - Πρόσκληση ενδιαφέροντος στις επιχειρήσεις για χρήση παραλίας

Να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Κω μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, καλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας για το έτος 2021.

Δικαιούχοι κατά το νόμο είναι επιχειρήσεις που διατηρούν προτιμησιακό δικαίωμα, όπως: ξενοδοχειακά καταλύματα, κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα αναψυκτήρια, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Η απευθείας παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν των όμορων επιχειρήσεων, που έχουν το δικαίωμα χρήσης, θα γίνει κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου άνευ δημοπρασίας, εφόσον λειτουργούν νόμιμα, είναι όμοροι του αιγιαλού και παραλίας και μόνο για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ.: 47458ΕΞ2020/15-05-2020(ΦΕΚ 1864/Β΄/15-5-2020) , όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ.:56468 ΕΞ2020(ΦΕΚ 2198/Β΄/5-6-2020) και ισχύει.

Η παραχώρηση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 (Α’ 155) όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4787/21(Α’44).

Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Δημοτική Κοινότητα στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση:

1. Ασφενδιού (Ζηπάριτηλ: 2242360012-13)

2. Πυλίου  (τηλ.: 2242041204-41333)

3. Καρδάμαινας (τηλ.: 2242091208)

4. Κεφάλου (τηλ.:2242071208) 

5. Αντιμάχειας (τηλ: 2242360161)

και για την Δημοτική Κοινότητα Κω στο Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών, στην Ακτή Κουντουριώτη 23 (έμπροσθεν Λιμεναρχείου Κω) τηλ.: 2242025462.

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενοί χώροι, διότι δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον και δεν υπέβαλλε αίτηση κάποια όμορη επιχείρηση ή υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης, θα διενεργηθεί δημοπρασία με βάση τις σχετικές διατάξεις για την μίσθωση τους.

Editorial

COFFEE PLUS - Coffee & Beverages

https://coffee-plus.gr/

 

Η γνώση του καφέ, η επιδίωξη της τελειότητας, η τέχνη της ανάμειξης και ψήσιμο του καφέ, είναι η φιλοσοφία μας ώστε το πάθος για την ποιότητα και την εξυπηρέτηση, μας οδηγεί στο να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να μεταδίδουμε τη γνώση μας και στους πελάτες μας.

Διαφήμιση