.

Διαφήμιση

 

User login

ΣΚΛΗΡΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - Τα τρία σενάρια της λύσης για το ελληνικό χρέος

  • Σιωπηρά οι τεχνοκράτες της Ευρωζώνης πραγματοποιούν μια ακόμη κρίσιμη καταγραφή: «Μετρούν» τα εναλλακτικά σενάρια της νέας λύσης για το ελληνικό χρέος, με την κυβέρνηση να στοχεύει σε αποφάσεις το συντομότερο δυνατόν, πριν από την εκπνοή του 2014, κάτι όμως που συνδέεται άρρηκτα με όλες τις παραμέτρους της φθινοπωρινής αξιολόγησης από την τρόικα.

Υπό προϋποθέσεις και κυρίως εάν η Ελλάδα πείσει ότι θα υλοποιήσει ένα Σύμφωνο Μεταρρυθμίσεων τα επόμενα χρόνια, το πολιτικό δώρο μιας νέα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους θα δοθεί. Το εύρος ωστόσο της νέας αναδιάρθρωσης θα αποτελέσει πεδίο σκληρών διαπραγματεύσεων, αφού πλέον μιλάμε για τα δάνεια του επίσημου τομέα, δηλαδή της Ευρωζώνης, καθώς το ΔΝΤ αυτο-εξαιρείται βάσει καταστατικού από τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε αναδιάρθρωση.

  • Στην καρδιά των σεναρίων, με δεδομένο ότι η Ευρωζώνη δεν συζητά «κούρεμα» στην ονομαστική αξία του χρέους, είναι μια γενναία αναδόμηση στις ετήσιες δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους και η μετατροπή του επιτοκίου στα δάνεια του πρώτου πακέτου στήριξης από κυμαινόμενο σε σταθερό. Στόχος είναι μια δραστική βελτίωση στο προφίλ διαχείρισης του χρέους τις επόμενες δεκαετίες, μακριά και πέρα από τα τεχνικά όρια βιωσιμότητας που επιβλήθηκαν κυρίως υπό την επιμονή του ΔΝΤ, δίνοντας σαφές στίγμα στις αγορές ότι απομακρύνεται ο κίνδυνος μελλοντικής αθέτησης πληρωμών. Άλλωστε η όποια λύση θα φέρει τη σφραγίδα της Ευρωζώνης και κυρίως της Γερμανίας, παρέχοντας την εγγύηση στις αγορές ότι ο βασικός πιστωτής της Ελλάδας, δηλαδή οι άλλες κυβερνήσεις της Ευρωζώνης, «βάζουν πλάτη» διευκολύνοντας τη χώρα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

Τα σενάρια

  • Παρεμβάσεις στα επιτόκια δανεισμού στο GLF (πρώτο πακέτο στήριξης που αντιστοιχεί σε 53 δισ. ευρώ). «Κλειδί» η μετατροπή του επιτοκίου σε σταθερό από κυμαινόμενο, ώστε να αποφευχθούν διακυμάνσεις από ενδεχόμενη, αναμενόμενη, άνοδο του Euribor τα επόμενα χρόνια.

Τι ισχύει: Το επιτόκιο στα 52,9 δισ. ευρώ του GLF είναι κυμαινόμενο ίσο με Euribor 3μήνου + 0,50%. Αυτό «δίνει» συνολικό επιτόκιο περίπου 0,7%, κυμαινόμενο.Πιθανές λύσεις:

  • Σταθερό επιτόκιο 1% για τα 50 χρόνια αποπληρωμής των δανείων για να αποφευχθεί επιβάρυνση στο μέλλον από την άνοδο του Euribor τα επόμενα χρόνια. Το δυνητικό όφελος εκτιμάται έως και τα 25 δισ. ευρώ για το σύνολο των 50 ετών.
  • Σταθερό επιτόκιο, ει δυνατόν χαμηλότερο του 1%, για χρονική περίοδο ενδεχομένως 10 - 15 ετών και επανεξέταση μετά.
  • Μείωση του σημερινού κυμαινόμενου επιτοκίου κατά το περιθώριο του 0,50%, διατήρηση ως επιτοκίου του Euribor 3μήνου για ένα διάστημα και μετά μετατροπή του σε σταθερό για πολυετές διάστημα.

Επιμήκυνση χρόνου αποπληρωμής των δανείων από την Ευρωζώνη, στο πρώτο και το δεύτερο πακέτο στήριξης (GLF και τα δάνεια από τον EFSF, περίπου 139 δισ. ευρώ, αντιστοίχως) στα 50 έτη:

  • Τι ισχύει: Στο πρώτο πακέτο η μέση διάρκεια αποπληρωμής είναι τα 17 χρόνια και η πρώτη δόση το 2020, ενώ για το δεύτερο, η μέση διάρκεια είναι 30 χρόνια με την πρώτη δόση το 2023.
  • Δυνητικό όφελος: Η επιμήκυνση μπορεί να ελαφρύνει κατά 6 - 7 δισ. ευρώ τις ετήσιες δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους για τις επόμενες 2 - 3 δεκαετίες. Τα ποσά αυτά δεν διαγράφονται, αλλά θα επιμεριστούν στους προϋπολογισμούς, στο μακρινό μέλλον.

3 Περίοδος χάριτος 10 - 20 ετών για τους τόκους του πρώτου πακέτου στήριξης, κατά τα πρότυπα των δανείων του EFSF. imerisia.gr

Editorial

GAS SERVICE

Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ ΤΑ ΣΚΗΠΤΡΑ

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαφήμιση