.

Διαφήμιση

 

User login

Ξεκινάει το Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) Δωδεκανήσου

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 07 Ιουλίου 2014, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», στα γραφεία της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου.

  • Οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης εκπροσωπήθηκαν από τον κ. Γεώργιο Πόκκια, Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και Πρόεδρο της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., τον κ. Χαράλαμπο Κόκκινο, μέλος του Δ.Σ. της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε., τον κ.  Σάββα Παγωνάκη Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Τ.Α.Π. και την κα Ευαγγελία Παπατσή, Πρόεδρο του ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς Α.Ε.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συζητήθηκε η έναρξη του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τους πρώτους μήνες του έργου. Πιο συγκεκριμένα αποφασίσθηκε η άμεση έναρξη των ενεργειών ενημέρωσης του κοινού για τους στόχους του έργου, ενώ η έκδοση της σχετικής πρόσκλησης προς τους ωφελούμενους αναμένεται προς το τέλος του Αυγούστου.

  • Το έργο θα συνεισφέρει στην προσπάθεια να εξασφαλισθεί εργασία σε 110 άνεργους συμπολίτες μας που θα τους δοθεί η ευκαιρία να αναβαθμίσουν τα προσόντα και τις δεξιότητες τους μέσα από προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής, καθώς και να εξασφαλίσουν εργασία είτε ως μισθωτοί, είτε ιδρύοντας την δική τους επιχείρηση.

Τα μέλη του Δ.Σ. τόνισαν ότι πρόκειται για μια στρατηγική συνεργασία των τοπικών φορέων, με στόχο τη συμβολή στην καταπολέμηση της ανεργίας στα Δωδεκάνησα.

  • Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

ΠΟΚΚΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  • Πρόεδρος Δ.Σ. της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Editorial

Διαφήμιση