.

Διαφήμιση

 

 

User login

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ για το 2014 (χαμηλής επικινδυνότητας

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η αναπτυξιακή του εταιρία Δ.ΕΤ.Α.Π. και το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς Α.Ε. ανακοινώνουν την υλοποίηση των τελευταίων για το έτος 2014 σεμιναρίων για επιμόρφωση εργοδοτών σε θέματα Τεχνικών Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας (χαμηλή επικινδυνότητα). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως:

 • Το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις υλοποίησης των σεμιναρίων 
 • Τις επιτρεπόμενες ημερομηνίες κάθε έτους για την υλοποίηση τους
 • Τη διαθεσιμότητα των πιστοποιημένων εκπαιδευτών στο Ν. Δωδεκανήσου
 • Καθώς και το ενδιαφέρον των εργοδοτών του Νομού μας

τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν, εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων –ήτοι 30-35 για κάθε τμήμα, την  προσεχή περίοδο.Για ενημέρωση και κατάθεση αιτήσεων:

 • Ø  στη Ρόδο, (αιτήσεις & προκαταβολή) στη Δ.ΕΤ.Α.Π., Γρηγορίου Λαμπράκη 8, κα Μαρία Τσαμπικάκη, τηλ. 2241044288. Ημερομηνίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων: 22 και 23/11/2014 13 και 14/12/2014.
 • Ø  τη Σύμη, (αιτήσεις & προκαταβολή) στο Δήμο Σύμης, Γραφείο Αδειών, κος Βασίλης Μαυρολιάς, τηλ. 2246360417.  Ημερομηνίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων: 06 και 07/12/2014.
 • Ø  στην Κάρπαθο, (αιτήσεις & προκαταβολή) στο Γραφείο του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, κο Γεώργιο Κωστέτσο, τηλ. 2245022483. Ημερομηνίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων: 04 και 05/12/2014.
 • Ø  στην Πάτμο, (αιτήσεις & προκαταβολή) στο Σύλλογο Επιτηδευματιών Πάτμου, κο Γεώργιο Καμίτση, τηλ. 6977637368. Ημερομηνίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων: 29 και 30/11/2014.
 • Ø  στην Αστυπάλαια, (αιτήσεις & προκαταβολή) στο Δήμο Αστυπάλαιας, κα Μαρία Καμπούρη, τηλ. 2243061206. Ημερομηνίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων: 22 και 23/11/2014 και ώρες: 16.00-21.00.

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτά θα έχουν όσοι καταθέσουν στα κατά τόπους σημεία εξυπηρέτησης  το έντυπο της αίτησης συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και την προκαταβολή 50€, το αργότερο έως την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014.Σημειώνεται ότι καμία εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΣΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2014 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.detap.gr καθώς και στα παραπάνω σημεία εξυπηρέτησης.Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης με την προϋπόθεση της ανελλιπούς παρακολούθησής τους. Η κατάρτιση διαρκεί 10 ώρες, θα υλοποιηθεί σε 2 ημέρες (2 πεντάωρα) και έχει συνολικό κόστος 70€.Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις εγκυκλίους οικ.4800/173/13-02/2014 και οικ.6692/298/04/03/2014 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι ενδιαφερόμενοι/εργοδότες θα πρέπει να συμπληρώνουν με πλήρη και ακριβή στοιχεία το έντυπο της αίτησης, το οποίο θα πρέπει να κατατίθεται σε πρωτότυπη μορφή, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο και ενέχει ισχύ Υπεύθυνης Δήλωσης.

 • ·      Εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση όπου από την «σφραγίδα» της επιχείρησης προκύπτει άμεσα η ιδιότητα του εκπαιδευόμενου και συγκεκριμένα ότι ο εκπαιδευόμενος ο οποίος πρόκειται να επιμορφωθεί είναι ο εργοδότης, δεν απαιτείται η υποβολή κάποιου άλλου παραστατικού.
 • ·      Για μη ατομική επιχείρηση υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το απαραίτητο παραστατικό με «επισήμανση» του μέρους του από το οποίο προκύπτει ότι ο εκπαιδευόμενος είναι εργοδότης  π.χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ/ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΟΡΙΑΣ/ ΑΛΛΟ. Εάν η ιδιότητα του εργοδότη προκύπτει από βεβαίωση επιμελητηρίου, υποβάλλεται και ηλεκτρονικά το απαραίτητο παραστατικό με σχετική επισήμανση, αν απαιτείται.

Editorial

BARISTA PRO

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.baristapro.com.gr

“Από τη διαφορετικότητα των γευστικών

επιθυμιών του καταναλωτικού κοινού”.

Από εκεί ξεκίνησαν όλα…

Η Barista Pro είναι μια εταιρεία

που προμηθεύει  επιχειρήσεις

καφεστίασης με καινοτόμα προϊόντα,

τα οποία ξεχωρίζουν για την

ποικιλία και την  εγγυημένη

ποιότητά τους!

H πληθώρα των προϊόντων μας

περιλαμβάνει  καλοκαιρινά

και χειμερινά ροφήματα

για απαιτητικούς καταναλωτές,

ΩΒΕΡΝΗ

ΚΑΦΕ ΩΒΕΡΝΗ. Μεσαιωνική Υπεροχή στη Ρόδο!

Διαφήμιση