.

Διαφήμιση

 

User login

Πλατφόρμα - Διακήρυξη της Περιφερειακής Παράταξης Νοτίου Αιγαίου - «Νησιωτική Ανατροπή»

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποτέλεσε πάγιο αίτημα όλων των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας για πολλές δεκαετίες. Ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε από τον Καλλικράτη απέχει πολύ από τις διακηρυκτικές θέσεις για ένα θεσμό ισχυρό, κυρίαρχο πολιτικά και ανεξάρτητο από το κεντρικό κράτος. Μετά από τρία χρόνια της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στο Νότιο Αιγαίο, η εμπειρία είναι ότι η αυτοδιοίκηση μετατράπηκε σε ένα διαχειριστή των κεντρικών πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης χωρίς καμία αυτοτέλεια και χωρίς δυνατότητα πρωτοβουλιών για επίλυση των τοπικών προβλημάτων που εντείνονται. Οι όποιες μορφές αυτοδιοίκησης «2ου βαθμού» θεσμοθετήθηκαν από την Κεντρική Διοίκηση ήταν στραγγαλισμένες και εποπτευόμενες από την κεντρική εξουσία και τις «αποκεντρωμένες» μορφές της με αποκορύφωμα τον «Καλλικράτη».

 • Η νησιωτικότητα ως εφαρμοσμένη πολιτική της ιδιαιτερότητας του νησιωτικού χώρου παραμένει ουτοπία. Η μοναδική σημαντική εφαρμογή της, οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ οδεύουν και αυτοί προς κατάργηση. Χρειάζονται σημαντικές αλλαγές, ρήξη με το παρελθόν και τις πρακτικές που μας έφεραν μέχρι εδώ, αλλά και ανατροπή - αποφυγή της ισοπέδωσης των πάντων μέσα στη λογική των «μνημονίων» και κυρίως την αποφυγή οριζόντιων μέτρων που δεν θα διαφοροποιούν την νησιωτική από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Η μείωση των επιχορηγήσεων στις «άγονες», ακτοπλοϊκές γραμμές έχει  οδηγήσει σε απομόνωση πολλά νησιά. Η  μετάθεση εφαρμογής του μεταφορικού ισοδύναμου στις καλένδες και η διατήρηση πανάκριβων ναύλων επιτείνουν την ύφεση στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Η ακτοπλοϊκή διασύνδεση και οι προσιτές από πλευράς κόστους θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν την προϋπόθεση για την επιτυχία της όποιας αναπτυξιακής πολιτικής στην περιφέρεια. Προς τον σκοπό αυτό είναι αναγκαίοι ο ανασχεδιασμός του ακτοπλοϊκού δικτύου, του συστήματος επιδοτήσεων των «αγόνων» γραμμών και του θεσμικού πλαισίου που να κατοχυρώνει τον δημόσιο χαρακτήρα και έλεγχο.

 • Η δημόσια υγεία συνεχώς επιδεινώνεται, αυξάνοντας την αβεβαιότητα των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών.  Τα νησιωτικά νοσοκομεία, που έχουν υποβαθμιστεί και απολέσει την αυτονομία τους και τα κέντρα υγείας, αν και έχουν ακριβοπληρωθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, λειτουργούν χωρίς γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και οι διακομιδές έκτακτων περιστατικών στοιχίζουν πολύ περισσότερο από τις καταργούμενες δομές.

Η παντελής έλλειψη πρωτοβουλιών και ελέγχου στον τομέα του περιβάλλοντος από την παρούσα Περιφερειακή Αρχή επιτείνει την περιβαλλοντική υποβάθμιση των νησιών.

 • Ο Τουρισμός που αποτελεί και την κύρια οικονομική δραστηριότητα στο νησιωτικό χώρο, εκτός από την κρίση του μοντέλου του μαζικού τουρισμού, υφίσταται σήμερα και τις επιπτώσεις της γενικευμένης κρίσης, της αφαίμαξης των εισοδημάτων, της αλματώδους αύξησης των τιμών και ιδιαίτερα των καυσίμων, το στέγνωμα της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα επιδεινώνεται από τις ισοπεδωτικές φορομπηχτικές πολιτικές, που οξύνουν την ύφεση και την ανεργία.

Όλα αυτά συνθέτουν τη εικόνα του νησιωτικού μας χώρου και συνιστούν το αποτέλεσμα των  καταστροφικών πολιτικών πριν και μετά τα μνημόνια.

 • Πιστεύουμε στην Αυτοδιοίκηση. Όσα επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών θα πρέπει να σχεδιάζονται και  υλοποιούνται από τον πλησιέστερο βαθμό διοίκησης που δεν είναι άλλος από την Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και χωρίς ο νησιώτης να είναι αναγκασμένος να μετακινείται έξω από τα όρια του νησιού στο οποίο κατοικεί.
 • Απαιτούμε την εφαρμογή της «νησιωτικότητας», μέσα από ένα σύμπλεγμα πολιτικών που θα διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των νησιωτών στα συνταγματικά κατοχυρωμένα αλλά και αυτονόητα δικαιώματα τους. ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 365 ΗΜΕΡΩΝ και ΟΧΙ ΕΝΟΣ, ΔΥΟ ή ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ.
 • Διεκδικούμε την αποκέντρωση ως δικαίωμα των νησιωτών να σχεδιάζουν το μέλλον τους με στόχο την αειφορία και την αυτοδιαχείριση. Αυτό ισχύει παρά τις πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή της αποκέντρωσης και την έλλειψη αποκεντρωτικής – περιφερειακής «κουλτούρας» στη χώρα μας. Η ουσιαστική Αποκέντρωση και η ενίσχυση της «Περιφερειακότητας» στη χώρα μας πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για θεσμικές αλλαγές – όπως στην επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος.
 • Δεσμευόμαστε στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης για την ανακούφιση των πολιτών που υποφέρουν από την εφαρμογή των πολιτικών του μνημονίου.
 • Επιδιώκουμε την εμβάθυνση της Δημοκρατίας στην Περιφέρεια.             Ενεργοποίηση της κοινωνικής συμμετοχής – ουσιαστική λειτουργία των επιτροπών διαβούλευσης με αποφασιστικό ρόλο και ορισμό συμπαραστάτη του πολίτη σε όλες τις Περιφέρειες και σε όλους τους Δήμους.
 • Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα όλων των παιδιών της Περιφέρειας μας να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων.
 • Εργαζόμαστε για την αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου της Περιφέρειας με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της λειτουργίας της αυτοδιοίκησης
 • Αποκρούουμε τον φασισμό, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό.
 • Υπερασπιζόμαστε την δημόσια περιουσία και αποκρούουμε τις πολιτικές ξεπουλήματος των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας μας πόσο μάλλον με την επικείμενη κατάργηση του τεκμηρίου κυριότητος του δημοσίου. Η δημόσια περιουσία πρέπει να καταγραφεί και χρησιμοποιηθεί με γνώμονα το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον.
 • Προασπιζόμαστε τους φυσικούς πόρους και τις φυσικές περιοχές της Περιφέρειας μας, για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής στα νησιά μας.
 • Εντείνουμε τις προσπάθειες μας για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και την  εφαρμογή της ανακύκλωσης.
 • Εργαζόμαστε για την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της περιφέρειας με την ορθολογική κατανομή των κλάδων της οικονομίας και τον αναπροσανατολισμό του τουριστικού προϊόντος σε συνδυασμό με τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα της οικονομίας. «ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».
 • Χρησιμοποιούμε τους διαθέσιμους πόρους με τρόπο αειφορικό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το μέλλον των επόμενων γενιών.
 • Δεσμευόμαστε για αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης των πολιτών, το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και την κατάργηση των πελατειακών σχέσεων και πρακτικών.
 • Στηρίζουμε την περιφερειακή σύγκλιση.
 • Δεσμευόμαστε στην προώθηση της κοινωνικής οικονομίας
 • Θέτουμε σαν πρωταρχικό μας στόχο το χωροταξικό σχεδιασμό στη στεριά και την θάλασσα.
 • Στηρίζουμε την ενεργειακή αυτονομία των νησιών με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μικρής κλίμακας.
 • Υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά δικαιώματα των νησιωτών μας που μάχονται για την επιβίωσή τους, σε ένα περιβάλλον που θυμίζει εργασιακό «μεσαίωνα».
 • Δεσμευόμαστε για την αναπροσαρμογή της οικονομίας με την ανάπτυξη νέων καινοτόμων δράσεων που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας

Η Αυτοδιοίκηση έχει, αδιαμφισβήτητα, κομβικό ρόλο, ως ανάχωμα προστασίας της κοινωνίας στη σημερινή κρίση. Υφίστατα, φυσικά, τις επιπτώσεις του μνημονίου και των κάθε λογής περικοπών αλλά πάσχει και από βαθιά ριζωμένες παθογένειες (πελατειακές σχέσεις, αδιαφάνεια, διαφθορά, κατασπατάληση πόρων κ.λπ.). Η «ανατροπή», επομένως, αφορά, εκτός των άλλων, σε νοοτροπίες και κατεστημένα.

 • Όσον αφορά στις Θεσμικές Αλλαγές, στην Αυτοδιοίκηση, ζητούμε ένα συνολικό ανασχεδιασμό, με στόχο τη βιώσιμη αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων της κεντρικής εξουσίας και την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης, με ουσιαστικές αλλαγές που θα κόβουν την εξάρτηση από μεγαλοπαράγοντες της πολιτικής και από κάθε είδους προληπτικούς ελέγχους. ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΣΑΝ ΝΗΣΙΩΤΕΣ, ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ.

Η ανατροπή του δεν είναι η επιστροφή στην παλαιότερη κατάσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης και νοσταλγία μιας φαύλης λογικής για τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς.  Η δικιά μας ανάγνωση διατυπώνει τη θέση  ότι «υποστηρίζουμε την αποκέντρωση, αλλά χρειάζεται ριζικός ανασχεδιασμός με ορθά κοινωνικά, οικονομικά, γεωγραφικά και πολιτικά κριτήρια». 

Editorial

GAS SERVICE

Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ ΤΑ ΣΚΗΠΤΡΑ

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαφήμιση