ΕΡ. Η απόλυτη ευτυχία για σας είναι;
ΑΠ. 
Η ευτυχία είναι στιγμές. Σκόρπιες εικόνες από θάλασσες, ταξίδια κι αγκαλιές. Η απόλυτη ευτυχία δεν περιγράφεται, γιατί το απόλυτο δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή.