.

Διαφήμιση

 

 

User login

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα της Δημόσιες Συμβάσεις, την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Γεώργιος Καραγιάννης» του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα της Δημόσιες Συμβάσεις, την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Γεώργιος Καραγιάννης» του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και ώρα 09 – 13.00.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 9.00 – 9.30        ΕΓΓΡΑΦΕΣ

9.30                       ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Περιφερειάρχης νοτίου Αιγαίου κ.  Γεώργιος Χατζημάρκος

9.45-10.15          ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

                                Πρόεδρος Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κ. Γεώργιος Καταπόδης

                                Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κ. Μιχαήλ Εκατομμάτης

10.15-11.15        ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  Ν. 4412/16 / ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ κατά ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, Γιώργος Κυρίτσης Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών,

·         ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

·         ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

11.15-12.15        βήματα σύναψης και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης προμηθειών / γενικών υππηρεσιών κατά τον ν.4412/2016, Αντώνης Νίκας , Γραφείο Προέδρου ΕΑΑΔΗΣΥ

§  ΚΑΤΩΤΑ ΟΡΙΑ- ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

§  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

§  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

§  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

§  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12.15-13.00        Συζήτηση                                                                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ.  Γεώργιος Χατζημάρκος και

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

 κ. Γεώργιος Καταπόδης

σας προσκαλούν στην ημερίδα για τις δημόσιες συμβάσεις

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 (ώρα 9.00) στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου «Γεώργιος Καραγιάννηs

 

Editorial

BARISTA PRO

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.baristapro.com.gr

“Από τη διαφορετικότητα των γευστικών

επιθυμιών του καταναλωτικού κοινού”.

Από εκεί ξεκίνησαν όλα…

Η Barista Pro είναι μια εταιρεία

που προμηθεύει  επιχειρήσεις

καφεστίασης με καινοτόμα προϊόντα,

τα οποία ξεχωρίζουν για την

ποικιλία και την  εγγυημένη

ποιότητά τους!

H πληθώρα των προϊόντων μας

περιλαμβάνει  καλοκαιρινά

και χειμερινά ροφήματα

για απαιτητικούς καταναλωτές,

ΩΒΕΡΝΗ

ΚΑΦΕ ΩΒΕΡΝΗ. Μεσαιωνική Υπεροχή στη Ρόδο!

Διαφήμιση