.

Διαφήμιση

 

 

User login

ΚΩΣ - Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ στις 4 Μαϊου

Σε τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Τετάρτη 4 Μαϊου 2022 και ώρα 18:00, σύμφωνα την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15-4-2022 (ΦΕΚ Β΄1882) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, επί της οδού Κανάρη 53 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

 

1.      Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας έως 8 μηνών με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν. 4483/2017), σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 7364/7.2.22 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη ενός ΠΕ Ιατρού Γενικής Ιατρικής, ελλείψει αυτού ΠΕ Ιατρού Παθολόγου και ελλείψει αυτού ΠΕ Ιατρού άνευ ειδικότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του έργου της παροχής υπηρεσιών στο Συμβουλευτικό Δημοτικό Πολυιατρείο Κω.

3.      Έγκριση τροποποίησης/παράτασης κατά τη διάρκεια της, της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1140/08-05-2020 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 998/29-4-2022 γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

4.      Λήψη απόφασης για την μίσθωση ενός αστικού λεωφορείου τύπου Α175ΑΡ για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.

5.      Λήψη απόφασης για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών για την λογιστικό – οικονομική κάλυψη της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ χρονικής διάρκειας 24 μηνών.

6.      Λήψη απόφασης για την παροχή ασφαλιστικών προγραμμάτων για τα οχήματα της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.

7.      Ορισμός δικαιούχων και τρόπου διανομής τροφίμων σίτισης άπορων οικογενειών και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών τροφίμων σίτισης άπορων οικογενειών και σίτισης του Σβουρένειου ΚΔΑΠΑμεΑ- Έγκριση της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1000/29.04.2022 μελέτης προμήθειας τροφίμων.

8.      Έγκριση διαπιστωτικών πράξεων προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ.

9.      Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε).

10.    Παράταση διάθεσης στεγασμένου χώρου προς ΚΟΜΥ ΠΕ ΚΩ , έπειτα από το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 862/14.4.2022 σχετικό αίτημα, της Επόπτριας ΚΟΜΥ ΠΕ ΚΩ

11.    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

12.    Ψήφιση Πιστώσεων.

13.    Ενημέρωση για επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εισφοράς του 1% του άρθρου 13 της περ. α της παρ. 1 του Ν.2963/2001 για το Δ’ τρίμηνο του 2021.

 

Editorial

BARISTA PRO

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.baristapro.com.gr

“Από τη διαφορετικότητα των γευστικών

επιθυμιών του καταναλωτικού κοινού”.

Από εκεί ξεκίνησαν όλα…

Η Barista Pro είναι μια εταιρεία

που προμηθεύει  επιχειρήσεις

καφεστίασης με καινοτόμα προϊόντα,

τα οποία ξεχωρίζουν για την

ποικιλία και την  εγγυημένη

ποιότητά τους!

H πληθώρα των προϊόντων μας

περιλαμβάνει  καλοκαιρινά

και χειμερινά ροφήματα

για απαιτητικούς καταναλωτές,

ΩΒΕΡΝΗ

ΚΑΦΕ ΩΒΕΡΝΗ. Μεσαιωνική Υπεροχή στη Ρόδο!

Διαφήμιση