.

Διαφήμιση

 

 

User login

«Σύγχρονες τεχνολογίες γεωπληροφορικής και εφαρμογές τρισδιάστατης χαρτογραφίας»

Η εκπαιδευτική – επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο «Σύγχρονες τεχνολογίες γεωπληροφορικής και εφαρμογές τρισδιάστατης χαρτογραφίας»  θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα  15 Μαΐου 2023 στις 9:00 π.μ. στην αίθουσα Γ’ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Η ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο της ερευνητικής δράσης [e-Aegean-Geo-spatial data services] και συνδιοργανώνεται από τα Εργαστήρια «Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής»,  «Γεωμορφολογίας και Περιβαλλοντικής Γεωλογίας» και «Χωρικής Ανάλυσης, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης» του Τμήματος Γεωγραφίας, το Εργαστήριο «Ποιότητας Περιβάλλοντος & Γεωχωρικών Εφαρμογών» του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών και το Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης Γεωπάρκων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά, από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtube.com/live/T3np-Mj_KkA

Στη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι δραστηριότητες και ενδεικτικά αποτελέσματα των ερευνητικών δράσεων «[3D GeoHeritageMap]: Αναγνώριση, Τεκμηρίωση και Παρακολούθηση με μεθόδους 3D χαρτογράφησης στην Διαχείριση Μνημείων Γεωλογικής κληρονομιάς» και «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Γεωχωρικών Δεδομένων [e-Aegean-Geo-spatial data services]» που υλοποιούνται στο πλαίσιο ανάπτυξης των Ερευνητικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πρόγραμμα

Ομιλίες της Δράσης 1.2 της Ερευνητικής Υποδομής R&D Network:

«[e-Aegean-Geo-spatial data services] Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Γεωχωρικών Δεδομένων»

09:00 – 09:10

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Γεωχωρικών Δεδομένων Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μ. Βαΐτης)

09:10 – 09:25

Χωρική Ανάλυση και Εξόρυξη γνώσης (Δ. Καβρουδάκης)

09:25 – 09:40

Υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων με τη χρήση αερομεταφερόμενου Lidar στο παράκτιο περιβάλλον (Κ. Τοπουζέλης)

09:40 – 10:00

Συλλογή δεδομένων με τη χρήση αερομεταφερόμενου Lidar στο παράκτιο περιβάλλον (Μ. Δουκαρή)

10:00 – 10:20

Επεξεργασία δεδομένων αερομεταφερόμενου LiDAR για τη μελέτη των μεταβολών της ακτογραμμής (Π. Σταμάτης)

10:20 – 10:40

Δημιουργία επαυξημένων χαρτών (Χ. Βασιλάκος/Ε. Χατζή)

Ομιλίες της δράσης 1.1 της Ερευνητικής Υποδομής e-Aegean Cultour:

«[3D GeoHeritageMap]:  Αναγνώριση, Τεκμηρίωση και Παρακολούθηση με μεθόδους 3D χαρτογράφησης στην Διαχείριση Μνημείων Γεωλογικής κληρονομιάς»

10:45 – 11:00

Παρουσίαση της δράσης 1.1.  3d Geoheritage mapping (Ν. Σουλακέλλης)

11:00 – 11:15

Διαχείριση μνημείων Γεωλογικής κληρονομιάς - Γεωπάρκο Λέσβου (Ν. Ζούρος  και Η. Βαλιάκος)

11:15 – 11:30

Διάλειμμα - καφέ

11:30 – 11:50

Συλλογή δεδομένων με ΣμηΕΑ και δημιουργία 3δ μοντέλων Γεωτόπων (Γ. Τάταρης)

11:50 – 12:10

Δημιουργία 3δ μοντέλων απολιθωμένων κορμών (Κ. Χαϊδάς, Π. Καλαιτζής και  Λ.Μωυσίδου)

12:10 – 12:30

Δημιουργία επαυξημένων χαρτών (Χ. Βασιλάκος/Ε. Χατζή)

12:30 – 12:50

Δημιουργία 3δ κινούμενων χαρτών Γεωτόπων (Μ. Αντωνάκης/Λ. Μωυσίδου)

12:50 – 13:10

Δημιουργία εφαρμογών Virtual Reality Γεωτόπων (Ε. Παπαδοπούλου)

13:10 – 13:30

Δημιουργία διαδικτυακών χαρτογραφικών εφαρμογών στην διαχείριση Γεωτόπων (Σ. Προεστάκης)

Η δράση [e-Aegean-Geo-spatial data services] Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Γεωχωρικών Δεδομένων εντάσσεται στο έργο «Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας Αιγαίου Αρχιπελάγους: Ενίσχυση Περιφερειακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Αριστείας» με κωδικό MIS 5046494 της δράσης υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Editorial

BARISTA PRO

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.baristapro.com.gr

“Από τη διαφορετικότητα των γευστικών

επιθυμιών του καταναλωτικού κοινού”.

Από εκεί ξεκίνησαν όλα…

Η Barista Pro είναι μια εταιρεία

που προμηθεύει  επιχειρήσεις

καφεστίασης με καινοτόμα προϊόντα,

τα οποία ξεχωρίζουν για την

ποικιλία και την  εγγυημένη

ποιότητά τους!

H πληθώρα των προϊόντων μας

περιλαμβάνει  καλοκαιρινά

και χειμερινά ροφήματα

για απαιτητικούς καταναλωτές,

ΩΒΕΡΝΗ

ΚΑΦΕ ΩΒΕΡΝΗ. Μεσαιωνική Υπεροχή στη Ρόδο!

Διαφήμιση